Strategic Consulting

Tư vấn chiến lược Marketing

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

Xác định vấn đề cốt lõi khiến doanh nghiệp chưa đạt được tăng trưởng vượt trội

ĐI TÌM MỤC TIÊU

Một chiến lược Marketing hiệu quả là một chiến lược có mục tiêu rõ ràng cụ thể

ĐƯA RA GIẢI PHÁP

Giải pháp nào vừa giải quyết được các vấn đề đang tồn tại trong doanh nghiệp, đồng thời đạt được mục tiêu phát triển trong tương lai

QUY TRÌNH TƯ VẤN

Một chiến lược Đúng là chiến lược tạo ra Kết Quả!

Cách thức giải quyết vấn đề:

Tập trung vào Chiến Lược hơn là công cụ

Bên ngoài kia có rất nhiều công cụ dùng để Marketing như Facebook, Google, Youtube, Zalo, Tiktok… Nhưng công cụ chỉ là công cụ, nếu đầu tư sai công cụ có thể khiến bạn mất tiền. Thứ duy nhất giúp bạn đạt được mục tiêu và chiến thắng đó là CHIẾN LƯỢC ĐÚNG

KHẢO SÁT NHU CẦU

Thu thập thông tin sơ bộ về khách hàng bao gồm: nhu cầu, mục tiêu, ngân sách, đối tượng

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Đề xuất các phương án với kế hoạch chi tiết, timeline rõ ràng và ngân sách phù hợp

THỐNG NHẤT GIẢI PHÁP

Nhận những phản hồi từ khách hàng và trao đổi từ đó thống nhất phương án tốt nhất

THỰC THI DỰ ÁN

Triển khai các công việc với KPI rõ ràng, hiệu quả và đúng kế hoạch đề ra